Case: Kampanj för deVals reflexkläder

DeVal och InnoSearch har samarbetat sedan slutet på 2019 och vi har sett en stadig ökning från en modest budget på ca 10.000 sek per månad och en ROAS på runt 2 till att gå till en 10-dubbling av försäljningen under högsäsong – med mer än en fördubbling av lönsamheten.

DeVal har egen produktutveckling och har tagit fram en serie med Reflexkläder som inte bara är vita utan reflexen reflekterar i flera olika färger. Pga den visuella karaktären av produkterna gjordes en satsning på Display och YouTube-annonsering i kombination med Sociala Medier.

SEO-arbete

I ett tidigt stadie fick InnoSearch veta att deVal skulle storsatsa på en helt ny reflexkollektion. Vi började diskutera hur vi skulle göra och planera framåt, och nyckeln i hela planen var att vi var ute i god tid.

Menystruktur

När vi började arbetet med den nya reflexkollektionen tog vi på InnoSearch fram ett förslag på en helt ny menystruktur för reflexkläderna. Även här hade vi ett väldigt bra samarbete med deVal, då vi fick ta del av kollektionen så att vi visste vilka kategorisidor och landningssidor vi skulle behöva ta fram.

Sökord och metadata 

I samband med att den nya menystrukturen togs fram gjordes även en gedigen sökordsanalys där fokus var att vara supertydlig och skicka rätt sökord till rätt kategori.

Content

En contentplan togs fram när sökorden var på plats och bestämda, och denna contentplan baserad på en konkurrentanalys som gjordes – samt att få till SEO-copy som deVal kunde stå stadigt på ett bra tag framöver.

Reflektioner – SEO-arbete

Samarbetet med deVal under denna tid var avgörande för att kunna få ett så fint resultat som vi tillsammans fick. Täta avstämningar, öppna dialoger och planering var receptet till denna lyckade SEO-satsning.

SEO sökordsutveckling deVal

Just sökord kring Reflexkläder (Se sökordsutveckling ovan) har varit de största sökorden för deVal till att driva in trafik från det organiska – och de fortsätter att vara så. Även försäljningen har hängt med i takt med den ökade trafiken, och man kunde även se en tydlig ökning av trafiken in på deras namn i takt med att annonseringen på Sociala kanaler sattes igång.

 

Google Ads-arbete

Sök
Vi skapade en traditionell sökkampanj uppdelad på deras olika produkttyper, Reflexkläder, reflexjackor osv. Detta är normalt sett mid funnel sökord så vi räknade med relativt låg ROAS på denna kampanj. Resultaten blev långt över förväntan med en ROAS på knappt 5 på de största annonsgrupperna.

Shopping
Även här hade reflexprodukterna ett stort genomslag. Visningsandelen landade på knappt 80% och ROAS på 5,3. Att ROAS var så nära den på sökkampanjen var förvånande. Generellt sett så brukar ROAS på sökkampanjer ligga på kanske hälften av vad Shopping gör men här var den i nästan samma paritet.

Discovery

Discovery är ett relativt nytt annonsformat på Google Ads där man skapar display-annonser som Google sedan själv hanterar via sin maskininlärning. Denna del av kampanjen fick vi se delvis som en flopp. Den gav mycket reach och trafik, men ytterst få konverteringar. Nackdelen med denna och liknande Automatiska kampanjer som Google själva administrerar är att insynen är helt begränsad. Man kan inte se var annonsen visas eller plocka bort placeringar. Analyserar man trafiken i Analytics ser den väldigt bra ut, låg avvisningsfrekvens, hög interaktivitet i form av fortsatt navigering på sidan, men en konverteringsgrad på 0,6% mot 3,2% sökkampanjen.

YouTube

Kostnaden per visning slutade på 0,29 och en visningsfrekvens på 44,3%. På YouTube Ads, räknas det som en visning om man ser minst 30 sekunder av filmen, alternativt hela filmen. De filmer vi använde oss av var på 15 sek så 44,3% av alla som såg reklamen valde att se hela. En så hög visningsfrekvens är ovanlig.

Reflektioner – Google Ads 

Detta är ett bra exempel när alla kanaler samarbetar bra. YouTube och Discovery väckte ett intresse för deras produkter. Ett intresse som var så starkt att sökkampanjen presterade nästan lika bra som Shoppingen betyder att kunderna valde vilket företag man gick till med omsorg. Man valde inte bara billigaste produkten på Shoppingen, man valde deVal.

 

Arbete med Sociala medier

Strategi
För att kunna mäta lönsamheten och våga trycka på när det går bra satte vi tidigt upp ett ROAS-mål för deras Facebook och Instagram Ads. Vår strategi var att leda målgruppen och hålla dem i handen genom hela säljtratten.

Fas 1:
Vi började med en kampanj redan innan deVal ens hade fått hem ett lager med reflexkläderna och skapade då en “hype” och ett intresse  kring reflexkollektionen. I denna satsning med reflexkollektionen var det extra viktigt att jobba mycket med det visuella och visa upp det unika med kollektionen.  För att visa upp det unika med reflexkollektionen använde vi oss utav GIF’s för att visa reflexkollektionen i både dagsljus och i mörker.

I början av kampanjen tryckte vi mycket på att man kunde förbeställa de unika reflexkläderna. Redan här i ett tidigt skede i säljtratten såg vi ett väldigt positivt resultat, i form av försäljning. Det viktigt här var att även mäta händelserna “lagt i varukorg” och “visat innehåll” för att mäta och följa intresset för reflexkollektionen. I denna kampanj arbetade vi mot konverteringsmålet “lagt i varukorgen”. Detta för att trycka på direkt i början, men samtidigt inte för aggressivt, då kunderna befann sig i ett tidigt skede i säljtratten. Mottagarna behövde mogna och vi behövde arbeta mer på att skapa ett intresse och bygga varumärket i början. Under den första tiden av kampanjen körde även deVal TV-reklam med sin reflexkollektion och även detta bidrog till att deVal:s reflexkollektion la sig “top of mind” hos målgruppen.

Fas 2:
Efter en tid när intresset för reflexkollektionen ökat rejält  började vi trycka allt mer på köp för att leda målgruppen längre ner i säljtratten och närmare köp. Här blev det också läge att justera copyn och vi A/B-testade annonsformat för att se vilka annonser som leder till flest konverteringar. Under både fas ett och fas två utgjorde retarget-annonsen en stor del av strategin och fångade upp “de lågt hängande frukterna”.  Viktigt genom hela kampanjen var att uppdatera annonsen med ny copy och material för att inte trötta ut målgruppen.

Resultat

Denna satsning bidrog till att trafiken från Facebook och Instagram ökade med 24%, räckvidden ökade med 28% och den direkta försäljningen genom Facebook och Instagram ökade med 76% jämfört med samma period, föregående år.

Reflektioner – Facebook/Instagram ads

Den här kampanjen är ett tydligt exempel på att man ska ha lite is i magen när man arbetar med Facebook/Instagram Ads och inte optimera direkt mot konverteringshändelsen köp, fastän ökad försäljning är målet. En tydlig strategi, kreativa annonser och att leda målgruppen genom hela säljtratten bidrog till denna lyckade kampanj.