Case – Nilssons Möbler

År 2017 påbörjades InnoSearchs samarbete med Nilssons möbler. Allt började med att fokusera på SEO och har under åren successivt ökat med att arbeta främst med SEM och Google Shopping och därefter Sociala Medier. Störst skillnad i försäljning har kombinationen av SEO och SEM gjort, där Google Shopping spelat stor roll i den ökade försäljningen. Arbetet har skett med ett dedikerat och engagerat E-handelsteam hos Nilssons Möbler, där vi tillsammans arbetat och fokuserat på rätt kanaler; SEO, SEM och Sociala Medier. Kombinationen av varandra har lett till framgången.

– På Google Ads/Shopping har det arbetats med tydliga försäljnings- och lönsamhetsmål, för att stegvis öka försäljningen – samtidigt som lönsamheten bibehålls.

– SEO-arbetet har fokuserats främst på att öka synligheten och försäljningen på kategorinivå – i kombination med att förbättra struktur och den tekniska SEOn. Det har lett till en ökning av försäljning på 125 % på 5 år.

– Arbetet med Sociala Medier har fokuserats på löpande annonsering och större insatser vid Kampanjer som t ex Black Week.

Detta har resulterat i att totala trafiken ökat med över 200 % och försäljningen ökat med nästan 500 % på 5 år.

Framgångsfaktorerna har varit:

  • Tydliga försäljnings- och lönsamhetsmål
  • Fokus och kombination av SEO, SEM och Sociala medier
  • Dedikerat E-handelsteam