Case – Internetodontologi

Sedan sommaren 2019, har InnoSearch arbetat löpande med internetodontologi.se och deras SEO. Allt började med att Internetodontologi tappade i trafik, utan att de visste vad anledningen var. Nulägesanalysen påbörjades och det stod snabbt klart att en omskrivning av URL-er för samtliga artiklar (ca 4 000 st) hade skrivits om. Det som inte gjorts, var att utföra ett korrekt ompekningsarbete, genom 301-redirects.

Då det inte fanns möjlighet till någon automatisering av denna processen, påbörjades matchningsarbetet med att matcha ihop de gamla URL-erna med de nya. Detta gjordes genom att vid en tidigare insats, fanns de gamla URL-erna dokumenterade. Dessa URL-ernas Titlar, matchades ihop med de nya titlarna som hade bibehållits och var identiska. Detta gjorde att vi kunde mass-ompeka dessa i .htaccess-filen.

Insatsen föll väl ut och gjorde att tappet kunde stävjas, sidan återhämtade sig och kunde därefter börja avancera ytterligare på Google. Nedan ser ni tappet som skedde och dess återhämtning efter insatsen.

Källa: Ahrefs.com