Case – Stenbutiken

Stenbutiken i Viken var det första företaget som InnoSearch arbetade med. När vi började arbeta med dem för 6 år sedan, hade de aldrig arbetat med SEO, Google Ads eller Sociala medier. Därför kan det vara intressant att se skillnaden mellan året innan Stenbutiken började samarbeta med InnoSearch, 2015 i jämförelse med 2021.

Mycket har hänt i världen sedan dess och här ska vi vara ärliga mot oss själva – oavsett om Stenbutiken samarbetat med InnoSearch eller inte, borde det ha skett en ökning av trafik. Men utan InnoSearchs arbete hade ökningen med största sannolikhet inte varit så stor. Skillnaden har främst varit att Stenbutiken vågat fortsätta sin investering i digitala kanaler, vilket gjort att vi på InnoSearch kunnat jobba kontinuerligt med SEO och Google Ads och sedermera även genom Sociala medier.

Framgångsfaktorerna har varit:

  • Stabil och hållbar synlighet på sökord i den organiska träfflistan
  • Viljan att fortsätta investera i synlighet genom SEM / Google Ads
  • Investering i Sociala medier såsom Facebook och Pinterest