Öka konverteringen på hemsidan med oss » InnoSearch.se

Konverteringsoptimering

Konverteringsoptimeringens syfte är att öka antalet affärer genom att analysera besökarna på webbplatsen, optimera navigationsflöden och följa upp resultatet löpande med er för att hela tiden öka på rätt sätt.

Hela arbetet med att öka er konverteringsgrad (Conversion Rate, därav namnet CRO som betyder Conversion Rate Optimization) handlar om att analysera för att se problemen, lära känna besökarna och därigenom ge dem en bättre upplevelse på sidan. Detta analysarbete kan ta allt mellan en vecka och flera månader för att komma fram till en slutsats, allt är beroende på hur stor webbplats ni har och hur besökarna rör sig på sidan.vi_ar_innosearch

Vårt konverteringsarbete innefattar följande delar

  • Spårning och uppsättning av mätbara mål på er sida.
  • Analys av besökarflöden och avhopp.
  • Analys av vart besökarna kommer ifrån(vilken länk eller sida de klickade sig vidare på) och bestämmer vilka som är bäst för er. Detta kan vara tex. en länk från en samarbetspartner, katalogtjänst eller en prisjämförelsesajt.
  • Löpande justeringar av er sidas design för att få fler att kontakta er, köpa eller göra något annat på sidan - efter analys av den.
  • Uppföljningar med er, vad ni själva kan göra bättre och vad som är nästa steg i er utveckling.

Tänk på att alla besökare till er sida är en potentiell kund, försäkra er därför om att ni gör det lätt för besökaren att köpa hos er, kontakta er eller hitta det de letar efter. Läs mer om Leadsgenerering här.

Vi tar fram hållbara konverteringsstrategier för tjänsteföretag, producerande företag och webshoppar. Genom att låta InnoSearch göra en webbanalys åt er får ni reda på en mängd olika parametrar som spelar stor roll när det gäller att få besökaren att göra något på er sida. Vi går analyserar och går igenom allt grundligt för att ni ska få så stor kunskap om era besökare och ökad förståelse i varför vissa väljer att inte utföra det ni vill att de ska göra.

Hör av er idag för att komma igång med att öka konverteringen på er hemsida. Klicka här för att komma till kontaktformuläret eller maila oss på info@innosearch.se för snabb kontakt tillbaka.