Sociala Medier – mot en integrerad framtid för e-handel

Framtidens shopping sker på sociala medier. Enligt den senaste rapporten från DHL handlar svenskar alltmer via plattformar som Instagram och TikTok. Detta skapar nya möjligheter för företag att nå ut och engagera sina kunder på innovativa sätt. Social selling är nyckeln – det handlar om mer än bara försäljning, det handlar om att bygga starka kundrelationer.

Datum

26 juni 2024