Google Ads och SEM

När vi på InnoSearch arbetar med Google Ads, har vi ett fokus: att öka försäljningen via våra kunders webbsida. Här hjälper vi flera olika typer av företag. Allt från företag som vill ha kontaktförfrågningar och leads via sin webbplats, till rena E-handlare där vi driver direkt försäljning via antingen Google Ads eller Google Shopping.

Google Ads - öka försäljning

Driva försäljning via Google Ads

När vi arbetar med att driva försäljning via Google Ads, handlar det främst om att skapa synlighet genom de betalda sökträffarna i Googles sökresultat. Här vill vi synas med så relevanta sökord som möjligt, för att därigenom få klick och driva trafik. Dessa ska sedan leda till försäljning eller förfrågningar. När vi arbetar med webbplatser som inte bedriver någon direkt försäljning via sin webbsida, utan vill driva kontakter och förfrågningar – försöker vi driva trafik som tenderar att konvertera bäst. Dvs de kampanjer, annonser och sökord som driver flest ifyllda kontaktformulär, telefonsamtal eller mailkontakter – De försöker vi skapa så stor synlighet på som möjligt.

 

Lönsam ökad försäljning genom Google Shopping

Google Shopping är för E-handlare. Här arbetar vi med produktsortimentet, för att få detta synligt i Googles sökresultat – för att driva försäljning. När vi arbetar med Google Shopping och E-handel med våra kunder, fokuserar vi främst på att öka deras försäljning på ett lönsamt sätt. Detta genom att ha ett tydligt mål, i form av ROAS- och Cost Of Sales-mål. ROAS betyder Return On Ad Spend, dvs vad vi får tillbaka på varje spenderad krona på Google Ads och Google Shopping. Cost Of Sales innebär vad en försäljning får lov att kosta – Dvs en procent-andel av försäljningen, får lov att gå till marknadsföring – och i vårt fall Google Ads.

 

 

Bygg varumärket med Youtube och Google Display

För att på sikt öka försäljning och förfrågningar via kunders webbsida, arbetar vi bl a med annonsering via Youtube och Google Display. Youtube är en fantastisk kanal för att sprida sitt varumärke och skapa den bilden av ert företag som ni önskar att att er målgrupp bör ha – genom filmmaterial och att rikta in det mot rätt målgrupp utefter intresse och plats.

Google Display är bra för att stärka varumärket i rätt sammanhang. Här arbetar vi med bildannonsering och placerar annonserna på de webbplatser som er målgrupp befinner sig på. Allt styrs utefter vilken målgrupp vi väljer att rikta in oss på.

Kontakta oss