Google Ads och SEM – Ta hjälp av oss som byrå

När vi på InnoSearch som Google Ads-byrå arbetar med Google Ads och SEM, har vi ett fokus: att öka försäljningen via våra kunders webbsida. Det kanske kan låta enkelt, men det är en process som kan vara lika komplex som den är effektiv.

Här hjälper vi flera olika typer av företag. Allt från företag som vill ha kontaktförfrågningar och leads via sin webbplats, till rena e-handlare där vi driver direktförsäljning via antingen Google Ads eller Google Shopping. Vilka metoder och kanaler som är lämpliga för just ert företag är något vi är experter på.

Google Ads och SEM case med Filler DepotGoogle Ads och SEM case med TextilgallerianGoogle Ads och SEM case med Tekungen

Kontakta oss >>

Google Ads för företag ger flera olika möjligheter att annonsera effektivt genom SEM, Search Engine Marketing eller sökmotormarknadsföring. Att annonsera i Google Search är ett effektivt sätt att få ut sina annonser till rätt kunder genom att låta annonseringen ske när användare söker efter just det som ert företag kan erbjuda. Företag kan därför dra nytta av SEM i de flesta typer av annonsering och kampanjer.

Driva försäljning via Google Ads

När vi arbetar med att driva försäljning via Google Ads, handlar det främst om att skapa synlighet genom de betalda sökträffarna i Googles sökresultat. Här vill vi synas med så relevanta sökord som möjligt, för att därigenom få klick och driva trafik. Dessa ska sedan leda till försäljning eller förfrågningar. När vi arbetar med webbplatser som inte bedriver någon direkt försäljning via sin webbsida, utan vill driva kontakter och förfrågningar, försöker vi driva trafik som tenderar att konvertera bäst – alltså de kampanjer, annonser och sökord som driver flest ifyllda kontaktformulär, telefonsamtal eller mailkontakter. Dessa försöker vi skapa så stor synlighet av som möjligt.

Med Google-annonser betalar ni alltid bara för de kunder som faktiskt klickar på er annons, vilket gör annonseringen effektiv och lättöverskådlig, samtidigt som kostnaden för er sökordsmarknadsföring är direkt kopplad till de resultat ni får.

Genom att ta hjälp av oss i egenskap av Google Ads-byrå kan du försäkra dig om att en SEM-konsult som är expert på just Google Ads hanterar ert företags annonsering. Dessutom kan vi optimera just ert erbjudande så att det blir attraktivt i det format som Google-annonser är. Vi arbetar både med sökordsanalys för att ditt företag ska nå rätt kunder på det mest effektiva sättet och tar sedan fram kampanjer och Google-annonser där vi fortlöpande kan optimera och utvärdera resultatet.

Eftersom Google Ads ger många valmöjligheter för annonsering i olika kanaler, beroende på vilken typ av produkt eller tjänst ditt företag erbjuder, och eftersom Googles eget annonsverktyg är komplext, kan vi erbjuda Google-hjälp och hjälp med SEM för företag så att du får en kampanj som är anpassad efter just era behov.

 

Lönsam ökad försäljning genom Google Shopping

Google Shopping är för e-handlare. Här arbetar vi med produktsortimentet, för att få detta synligt i Googles sökresultat – för att driva försäljning. När vi arbetar med Google Shopping och e-handel med våra kunder, fokuserar vi främst på att öka deras försäljning på ett lönsamt sätt. Detta genom att ha ett tydligt mål, i form av ROAS- och Cost Of Sales-mål. ROAS betyder Return On Ad Spend, det vill säga vad vi får tillbaka på varje spenderad krona på Google Ads och Google Shopping. Cost Of Sales innebär vad en försäljning får lov att kosta – det vill säga en procent-andel av försäljningen, får lov att gå till marknadsföring – och i vårt fall Google Ads.

Som Google Ads-konsult arbetar vi med marknadsföring av era produkter direkt i Googles sökresultat. Google Shopping-annonser är effektiva och handlar om att marknadsföra en produkt eller en tjänst med bild, en kortare text och en prisuppgift. Här är det också viktigt att sökresultatet blir relevant och faktiskt ökar ert företags försäljning. Eftersom Google Shopping styrs av de sökord som finns i er faktiska webbshop, är det viktigt att även er e-handel är sökordsoptimerad. Detta är en av fördelarna med att anlita en SEM-byrå för Google Ads-hjälp: vi känner till förutsättningarna för att bli synlig i Googles sökresultat i Google Shopping och kan förädla ert innehåll för att detta ska bli relevant och driva er försäljning via Google Shopping.

Bygg varumärket med Youtube och Google Display

För att på sikt öka försäljning och förfrågningar via kunders webbsida, arbetar vi bland annat med annonsering via Youtube och Google Display. Youtube Ads är en fantastisk kanal för att sprida sitt varumärke och skapa den bild av ert företag som ni önskar att er målgrupp har genom filmmaterial och genom att rikta in det mot rätt målgrupp utefter intresse och plats.

En av de stora fördelarna med Google Display är att det är möjligt att nå kunder över hela världen och att annonserna går att rikta i detalj mot den grupp av kunder ni vill nå. Här arbetar vi både med att nå befintliga kunder och nya, baserat på historik eller på intressen. Det är också möjligt att rikta annonseringen mot målgrupper baserat på geografiska data, demografiska parametrar eller annan data. För att ert företag på effektivast sätt ska nå rätt målgrupp kan vi som SEM-byrå hjälpa till med både innehåll och utformning av era annonser via Google Display.

Google Display är bra för att stärka varumärket i rätt sammanhang. Här arbetar vi med bildannonsering och placerar annonserna på de webbplatser som er målgrupp befinner sig på. Allt styrs utefter vilken målgrupp vi väljer att rikta in oss på.

Kontakta oss