Gårdsservice – tätt samarbete och branschexpertis

Gårdsservice är en onlinebutik specialiserad på lantbruksprodukter för mjölkbönder och nötkreatursuppfödare. Sedan samarbetet med Innosearch började i september 2020 har fokus legat på att förbättra SEO och öka organisk synlighet online. Efter ett år utökades samarbetet med Google Ads och Google Shopping.