Textilgallerian – Redo när efterfrågan ökade

Textilgallerian är en E-handel som säljer måttbeställda gardiner. De har länge arbetat med sin digitala synlighet och marknadsföring – både på egen hand och genom byråer/konsulter. Tillsammans lyckades InnoSearch och Textilgallerian skörda sitt långsiktiga arbete som pågått under en längre tid, när väl efterfrågan ökade stort.