Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering (SEO) för oss är en viktigt del i marknadsmixen. Vi hjälper företag med helhetslösningar, eller med små isolerade insatser. Dock är vår filosofi att vi alltid vill arbeta med hela strategin från start till mål och med ett tydligt fokus; att ni som kund ska öka er försäljning.

Det är många steg på vägen innan vi kan öka just försäljningen via SEO. Allt beror på konkurrens och bransch, men också vilka förutsättningar ni som företag har. Försäljningen kan komma som en direkt effekt av ett SEO-arbete, om er webbplats har de rätta förutsättningarna som Google tittar på. Det kan också ta flera år innan just försäljningen börjar ta fart genom den organiska träfflistan. Vi ser det i tre steg:

Skapa synlighet genom sökmotoroptimering

Anledningen till att det kan ta tid, är att vi först måste skapa en synlighet på Googles organiska träfflista. Detta görs genom att arbeta och fokusera på specifika sökord som är relevanta utefter er verksamhet. Dessa sökorden ska första börja ranka på Googles förstasida – Därefter kan de börja driva trafik. Hur mycket trafik det driver, beror helt på sökvolymen. Dvs hur många det är som faktiskt söker på de sökord som vi vill ranka på.

Trafik från organiska träfflistan

När väl synligheten finns där på sökord som vi vet har en sökvolym – Ska det även klickas på er sida. Av alla sidor som ny syns på Googles förstasida och som arbetat med sökmotoroptimering olika länge, ska nu användaren klicka på just din sida.

Det underlättar självklart att ligga högst upp eller topp-3. Men även där är klicket ingenting vi ska ta för givet. Vi måste locka användaren hela vägen.

Konvertering genom SEO

När väl användaren besöker er webbplats – ska denne konvertera. Detta sker genom ett köp i en webbshop, eller att de tar kontakt.

För att lyckas att ta sig igenom de där 3 stegen;

  1. Synlighet
  2. Trafik
  3. Konvertering

Då måste vi arbeta med rätt strategi och fokus från början. Det betyder att försöka skapa synlighet på sökord som stämmer så bra överens med ett företags erbjudande som möjligt. På så sätt minskar vi tiden från att skapa synlighet, till att faktiskt konvertera. Det som kan bli lidande, är volymen. Med samma strategi, ska vi även skapa synlighet på sökord som har större volym.

Inget case är det andra likt och alla webbplatser har olika förutsättningar att lyckas på Google – vårt fokus är ändå detsamma; Att öka vår kunds försäljning.

Kontakta oss