Tekungen – Från halvtid till 5 anställda på 1 år.

Tekungen hade ett tydligt omsättnings- och lönsamhetsmål. Nyckeln var Tekungens Know How och InnoSearchs expertis inom Performance Marketing.