Styr buden mot ålder och kön i Google Ads

Många av oss som jobbar dagligen på med Google Ads rycker på axlarna och fortsätter med det vi höll på med. Att man har kunnat styra buden mot ålder och kön är inget nytt i Google Ads. Det har man kunnat göra länge i Googles Displaynätverk. Men det som är nytt är att nu kan vi även se denna datan för våra Sök-kampanjer och även justera våra bud på ålder och kön. Det är ett bra steg från Google men de har inte alls samma demografiska koll som Facebook. En stor del, i många fall den största, hamnar i kategorin Okänd på Google. Det har att göra med att Google inte kan avgöra demografin fullt ut. Kanske är det ett företagskonto som inte anger ålder och kön, det vara personer som inte är inloggade på ett Google-konto när de surfar m.m.

Målgrupper i Google Ads

Gå till en av dina sökkampanjer i Google Ads och välj fliken Målgrupp. Där har du tidigare bara sett Remarketing, nu ska du även kunna se Demografi.

Som bilden visar ovan så kan jag nu få fram all möjlig data om mina besökare. Här har jag valt att inte bara titta på Klick, utan på vilka som faktiskt konverterar bäst. I bilden ovan är andelarna Okänd ganska låg i förhållande till vad jag har sett i många andra konton. Så om du har en mycket högre siffra där behöver det inte betyda att något är fel. Men din målgrupp är annorlunda.

Tips på hur du kan använda denna funktionen

Det finns en mängd olika varianter för att kunna göra något riktigt bra utav detta. Men ett exempel skulle kunna vara, jag har inte hunnit testa detta själv, om man annonserar på generella sökord i ett konto i flera olika kampanjer.
Exempelvis så annonserar jag på ordet Cykel/Cyklar. Då kan jag skapa tre kampanjer eller annonsgrupper nu. En mot Kvinna, En mot Man och en mot Okänd. Dessa kan jag sedan styra till olika landningssidor för att se om jag kan få dem att konvertera bättre beroende på exempelvis kön. Om kvinnor exempelvis får se damcyklar direkt och en trevlig miljöbild när en kvinna cyklar, kan det vara bättre än att styra all trafik kring ordet cyklar till exempelvis startsidan eller en översikt på alla cyklar?

Här är en översikt på annonsgruppsnivå och i kolumnen Budjustering väljer du om du vill öka eller sänka buden för en viss målgrupp. Sänk med 100% om du inte vill att dina annonser ska visas mot en viss målgrupp, precis på samma sätt som du justerar buden för enheter eller geografiska områden.