Svenskarnas Sociala Medievanor 2023: En sammanfattning av Rapporten Svenskarna och internet 2023″

Svenskarnas användning av sociala medier har genomgått betydande förändringar under det senaste året. Den nyligen publicerade rapporten ”Svenskarna och Internet 2023” ger oss en fascinerande inblick i svenskarnas digitala beteende och deras förhållande till sociala medieplattformar. I detta nyhetsinlägg kommer vi att sammanfatta och analysera de viktigaste fynden från rapporten för att få en bättre förståelse av hur vi använder sociala medier i dagens digitala era.

Datum

11 oktober 2023