Bli lönsam med Google Ads

Google Ads – Digital annonsering anpassat för dina mål och möjligheter

I dag kan du i stort sett nå vem som helst, var som helst och hur som helst med Google Ads. Har du målen, möjligheterna och tålamodet kan du nå hur långt som helst. Men då gäller att veta hur du gör och vad du vill uppnå.

50 kr och 5 minuter!

Allt du behöver är en 50-lapp och fem minuter, sedan är du igång med din annonsering. Så kunde det låta för några år sedan. Och ja! Det kan fungera om man vill testa hur det är att annonsera i Googles träfflista. Men vill du nå längre krävs mycket mer än så. Du behöver ha tydliga mål och en strategi för hur du ska nå målen och kunna få din verksamhet att växa med Google Ads.

Utvecklingen inom Google Ads har på bara några år gått från handla om sponsrade länkar till att involvera annonsering via Youtube, appar på mobila plattformar och ett stort antal andra kanaler. Idag kan du till och med nå dina kunder när de besöker andra hemsidor via s.k. Remarketing. Dessa nya möjligheter beror på att annonsplattformarna flyttas till de kanaler där dina potentiella kunder finns. Frågan är bara hur du ska hitta de kanaler och annonsvägar som passar din verksamhet?

Hur, Vad och Varför ska jag annonsera digitalt?

Allt börjar med dig och din verksamhet. Har du ett företag som verkar på en digital arena kan du rikta din annonsering beroende på vilket geografiskt område du vill annonsera och vilka kunder du vill nå. På så sätt når du inte bara rätt publik, du väljer även att koncentrera din annonsbudget på de områden som ger den absolut bästa avkastningen.

Det blir dessutom enkelt att se om du har lyckats eftersom att all trafik och alla transaktioner är mätbara. Du kan snabbt utvärdera vilka kampanjer som gett ett bra resultat och vad som måste utvärderas.

När behöver jag hjälp av en partner?

Vet du om ditt företag når sina mål med Ads? Vad får du tillbaka på dina investeringar? Närmar sig årets största försäljningsperiod? Växer ditt företag i en takt som gör att du inte längre hinner med att administrera ditt Ads-konto? Behöver du hjälp att komma igång?

I dessa fall kan det vara en god idé att ta hjälp av en partner som följer dig på vägen. InnoSearch kan hjälp dig med att konkretisera dina mål och anpassa ditt konto efter dina förutsättningar. Vi kan hitta vägar till att hantera arbetstoppar på ett sätt som gör att du får maximal avkastning på din marknadsföring. InnoSearch är helt enkelt din partner som följer med på resan och får din verksamhet att växa baserat på dina mål, vilka kunder du vill nå och vilka möjligheter ditt företag har.

InnoSearch hjälper dig att hitta ditt sätt att annonsera

Vi vill inte att du ska se oss som en konsult utan snarare en partner som finns med dig på resan mot dina mål. Genom oss får du tillgång till kunniga rådgivare med flera års erfarenhet av att hantera både små och stora Ads-konton. Vi är en Google Partner vilket innebär att vi har löpande uppföljningar tillsammans med Google för att säkerställa att du har tillgång till de funktioner, mål och inställningar som ger bäst resultat. Du kommer ständigt att uppdateras kring vad du själv kan göra annorlunda samt få tillgång till viktiga nyheter som har en direkt påverkan på din annonsering.

En partner med fokus på samarbete efter dina villkor

InnoSearchs filosofi bygger på ett fungerande samarbete baserat på dina förutsättningar. Vi fokuserar inte på hur dina konkurrenter annonserar utan vi vill att din marknadsföring ska anpassas efter din unika produkt. Vi vill göra resan tillsammans med dig och vi finns med så länge du behöver oss, därför har vi valt att inte binda upp våra kunder i långa avtal med bestämda slutdatum.

InnoSearch finns här för dig, genom kontinuerlig uppföljning och tydlig projektledning ser vi till att sätta fokus för framtiden och din verksamhet.

Läs mer om Google Ads här!