« Tillbaka

Det här ska du tänka på när ni gör en sökordsanalys

När ni börjar arbeta med sökmotoroptimering (SEO), är en sökordsanalys det första ni ska göra. En sökordsanalys innebär att ni identifierar de sökord som ni vill och bör synas på i Googles sökmotor. Ni tittar på vad ni är, säljer eller förmedlar för tjänst – Detta ska i sin tur bekräftas genom olika verktyg, för att se att det görs några sökningar på de olika produkterna eller tjänsterna.

Steg 1 – Vilken typ av verksamhet bedriver ni och vilket sökord kan beskriva detta?

Det första ni bör tänka på i sökordsanalysen, är att identifiera vad ni faktiskt är. Det finns olika namn på vilken typ av bransch eller leverantör ni är. Detta kan ibland vara väldigt svårt, ifall ni arbetar i en väldigt nischad bransch. Lika många gånger kan det även vara väldigt tydligt. Ofta kan ni härleda det till vad ni faktiskt förmedlar för tjänster eller vilka produkter ni säljer.

T ex – Om ni säljer cyklar, då är ni en cykelaffär. Ni bör då arbeta för att synas med startsidan på sökord som rör Cykelaffär. Om ni är en cykelaffär och säljer cyklar på nätet, bör ni även arbeta med sökord som Cykelaffär online. Om de endast finns i en lokal ort, t ex Malmö – bör man arbeta med Cykelaffär i Malmö.

På samma sätt bör en elektriker, VVS-firma, byggfirma, restaurang mm.

För att sammanfatta det – Ni bör landa i det som bäst sammanfattar hela er verksamhet med ett ord.

Steg 2 – Vilka tjänster förmedlar ni?

Oftast visar en sida vilka produkter eller tjänster som företaget förmedlar. Detta görs oftast med ett menyval för tjänsterna/produkterna och därunder finns enskilda undersidor för respektive tjänst eller produkt. Dessa ska självklart även tas med i sökordsanalysen, då det oftast är dessa era presumtiva kunder söker efter när de är i behov av era tjänster.

Om vi tar cykelexemplet igen, så säljer en cykelaffär herrcyklar, damcyklar, barncyklar osv. Dessa bör ha en egen produktkategori och undersida för sig själv. Undersidan för Damcyklar, bör således synas när någon söker på Damcyklar. Om cykelaffären i fråga bara säljer blåa damcyklar, bör de arbeta med Blå damcyklar.

En restaurang som både erbjuder att ta i deras lokaler, men även Take Away och catering – bör ha alla tre områden varsin undersida på webbsidan. På så sätt kan de arbeta med t ex. Take Away mat Malmö, Catering Malmö och Restaurang Malmö.

Steg 3 – Alternativa sökord

Alternativa sökord kan vara bra ifall ett förstags benämning eller tjänster kan beskrivas med flera olika ord. Ett bra exempel är än en gång, cykelaffären. Den kan även benämnas som Cykelhandlare, men även Cykelverkstad.

Ett vanligt exempel är även byggbranschens benämning på företag. Det kan benämnas som byggfirma, byggare, byggföretag mm. Här bör man självklart försöka arbeta med samtliga, för om ni är tillräckligt tydliga och gör ert SEO-arbete bra – kommer ni synas på samtliga.

Ett vanligt fel som görs, är att försöka hitta nya benämningar på sina tjänster och på sig själva – allt för att bredda sig och försöka hitta nya vägar in till webbplatsen. Detta kan fungera ibland, men det bästa är att behålla fokus. Det kan hända att ni får synlighet på något som inte speglar användarens förväntningar – då finns det ingen nytta med synligheten. Det bästa ni kan göra, är att fokusera på det ni gör och levererar – Då blir kundresan den bästa och era kunder får det de förväntar sig.

Steg 4 – Verifiera sökvolym

För att veta att ni arbetar mot rätt typ av sökord, kan det vara bra att verifiera sökvolymen. Dvs att kontrollera att det söks på de sökord som ni önskar synas på. Oftast brukar det göras sökningar, då ni som företag oftast driver verksamheten då det finns en efterfrågan av era produkter/tjänster – det betyder oftast att det görs sökningar på det. Givet detta, kan det ändå vara bra att verifiera att ni uttrycker er så som era kunder eller kommande kunder söker. Ett bra verktyg som kan användas är Googles sökordsplanerare.

Steg 5 – Mät sökorden

När ni samlat era sökord och ska börja arbeta, är det viktigt att mäta sökordsrankingen – dvs vilken position ni innehar med er webbplats på Googles organiska träfflista. Det gör ni genom att samla alla sökord i ett rankingverktyg innan ni börjar ert SEO-arbete på sidan. På så sätt kan ni få en Före-/efter-rapport – allt för att se effekten av det arbete ni gjort. Ett bra verktyg för detta är Wincher.

Lycka till!