Contentkalender 2022 – Mall för planering av Content

Om ni inte redan gjort det, är det nu hög tid att börja planera hela årets insatser för Content. För att strukturera arbetet så bra som möjligt, brukar en Contentkalender vara ett bra sätt att samla och planera alla åtgärder.

Här har ni en bra mall att använda för er planering. Den innehåller årets alla dagar, med tillhörande högtider och andra viktiga datum för er som vill bygga en bra närvaro för era kunder och följare. De viktiga dagarna ligger redan som förifyllda ämnen, som t ex Alla hjärtans dag här:

Content Calendar 2022

Ladda ner här!

Nedan ser ni förklaring för varje fält:

Datum – Datumet för insatsen

Dag – Veckodagen då datumet äger rum

Kanal – Vilken kanal ni ska publicera ert Content i. T ex Facebook, Instagram, Linkedin eller andra kanaler.

Ämne – Vilket ämne ska ni skriva om? Ska det röra Alla Hjärtans dag?

Material – Vilken typ av material ska ni använda? Rörligt i form av video, bilder eller rent content.

Copy – Vilken Copy ska användas?

Ansvar – Vem i organisationen ansvarar för att contentinsatsen ska bli utförd?

Schemalagd – Är den de eventuella inlägget schemalagt på Facebook?

Publicerad – Är inlägget publicerat på vald kanal?

Sponsra – Skriv i spenden i fältet, om ni ska marknadsföra inlägget eller annonsera i annan plattform.

Det kan se ut enligt följande:

Contentkalender 2022

Ladda ner här!