LinkedIn Ads

LinkedIn är en kommunikationsplattform för yrkesverksamma inom alla områden, och webbsajten har blivit ett populärt sätt att knyta yrkeskontakter, marknadsföra sig själv eller sitt företag och utbyta information.

LinkedIn Ads är ett sätt att annonsera för att nå en professionell målgrupp, som ofta är aktiva på plattformen. En byrå som är specialister på LinkedIn ads kan hjälpa er att nå rätt målgrupp på rätt sätt. Vi kan hjälpa er att skapa LinkedIn-annonser som står ut i flödet och får fram ert budskap till rätt mottagare. Vi är en byrå som arbetar med både innehåll och utformning av LinkedIn ads för företag.

Annonsformat på LinkedIn ads

LinkedIn Ads finns i olika format, beroende på behov. En annons på LinkedIn kan vara i form av en bildannons eller videoannons som syns i användarnas nyhetsflöde eller som så kallade evenemangs- och galleriannonser.

Det är också möjligt att skapa sponsrade meddelanden, så kallad Sponsored InMail där meddelanden skickas direkt till just er målgrupp i form av meddelandeannonser i inkorgen eller konversationsannonser. Denna typ av LinkedIn-annons kan också kombineras med bilder, knappar och länkar för att engagera läsaren och exempelvis driva trafik till en kampanjsida eller en utvald landningssida. Konversationsannonser kan anpassas ner på individnivå för att nå just de personer ni vill få kontakt med.

När det gäller mer traditionella annonser finns flera val förutom text- och bildannonser i flödet. LinkedIn Ads har också möjlighet att skapa så kallade Spotlightannonser, en dynamisk form av annons som riktas specifikt till utvalda användare. Inställningarna går att anpassa efter medlemmarnas profil, exempelvis bostadsort, utbildning och yrke. Denna typ av annons inkluderar en call to action-knapp och både text och bild, och kan dirigera användaren till er hemsida eller annan landningssida.

Ett annat val är så kallade följarannonser som har som syfte att få medlemmar på LinkedIn att följa eller interagera med just ert företag på plattformen. LinkedIn ads är förstås också ett utmärkt sätt att lägga ut platsannonser, när ni vill nå rätt kandidater för tjänsten.

Ta hjälp av en InnoSearch för LinkedIn Ads

Känns valen för LinkedIn Ads överväldigande många? Då kan det vara bra att ta hjälp av en konsult som kan annonsering i social media i allmänhet och LinkedIn Ads i synnerhet. Vår byrå arbetar med att skapa rätt innehåll för just ert mål och även med att skapa hela kampanjer när detta behövs. Vi kan även hjälpa er med att skapa innehåll till era LinkedIn Ads som är relevant för plattformen och utforma dessa på ett sätt som fungerar för LinkedIns medlemmar.

Vi kan också guida er rätt bland valet mellan olika annonsformat på LinkedIn och kombinationen av dessa. Tillsammans kan vi planera kampanjer för att synliggöra ert företag, driva trafik till en specifik kampanj eller för att hjälpa er att hitta rätt kandidater till just er verksamhet. Med en genomtänkt strategi och en noga utvald målgrupp kan ni få ut det mesta av er budget för LinkedIn Ads.

Kontakta oss och boka möte