Influencer Marketing

Influencers har på senare år tagit allt större plats på sociala medier vilket i sin tur har lett till att en marknadsföringsstrategi vuxit fram – nämligen Influencer Marketing. Denna strategi har visat sig vara väldigt gynnsam för företag och varumärken som vill växa och etablera sig på marknaden. Det stärker inte minst statistiken som visar att omsättningen på Influencer Marketing har blivit mer än tre gånger större på bara några år.

Influencer Marketing

Källa: https://www.irm-media.se/

Den största anledningen till att företag väljer att jobba med Influencer Marketing grundar sig i att influencers har en stor påverkan på sin följare. Tack vare detta litar konsumenterna mer på vad en influencer har att säga än varumärket själv. Influencers skapar med andra ord en trovärdighet hos sina kunder – vilket får de bli mer benägna att köpa en produkt eller en tjänst.

Vilka är fördelarna med Influencer Marketing?

Att använda sig av Influencer Marketing hjälper ditt varumärke att växa på flera sätt. Eftersom att du använder dig av trovärdiga influencers kan du, på ett snabbt sätt, skapa ett starkt förtroende hos dina följare. Det i sin tur leder till en större varumärkeskännedom som i senare skede resulterar i försäljning. Influencer Marketing är även ett sätt att kunna nå nya målgrupper som troligtvis finns hos den influencer ditt varumärke samarbetar med. Med andra ord behöver du själv inte lägga ner tid på din nuvarande och potentiella målgrupp – det får du hjälp med av en relevant influencer. Och till följd av detta får du ett vasst och varierat content som gör din contentplan rikare när du har slut på idéer.

Jobba med Influencer Marketing

Vill du jobba med Influencer Marketing, men vet inte hur du ska gå tillväga? Här är vi! Vi på InnoSearch hjälper dig gärna på vägen – genom att sätta upp en tydlig strategi för din Influencer Marketing. Utifrån ditt varumärke och din målgrupp hittar vi dem influencers som rimmar bäst ihop med er. Här är det oerhört viktigt att välja rätt – i stället för att stirra sig blind på antalet följare. En stor skara följare genererar sällan till ett gediget och långsiktigt samarbete. Därför är vi väldigt noga med att välja rätt influencer för ditt varumärke, som går bra ihop med dina följare och som dina följare kan inspireras av. 

Är det dags att få fart på Influencer Marketing – precis som många andra? Låt oss på InnoSearch hjälpa dig med just din Influencer Marketing! Kontakta oss så berättar vi mer. Du kan även läsa mer här om vad Influencer Marketing är

Kontakta oss