Månadens tips: Skriv SEO-anpassad text på er hemsida

Under februari månad har vi kommit till den tredje delen i vår avdelning ”Månadens tips”. Denna gången handlar det om att skriva texter till er hemsida som är SEO-anpassade dvs. texter som Google har lätt att tyda utan att tappa kvalité så att besökaren ser texten som ointressant och ”spammig”. I denna korta guide kommer vi att skriva tipsen som om det handlade om en sushi-restaurang i Eslöv. Vi kommer i framtiden att lägga upp fler SEO-textguider som är anpassade efter andra branscher.

Genom att skriva bra och innehållsrika brödtexter till er hemsida ökar ni chanserna att dyka upp på så kallade long tail-sökningar. Long tail-sökningar är sökningar med fler än ett ord, exempelvis ”sushi-restaurang i Eslöv med hemkörning” istället för bara ”sushi-restaurang Eslöv”. Många stirrar sig blinda på deras viktigaste sökord, som i detta fallet kanske är ”Sushi-restaurang Eslöv”. Nämner man andra fördelar med tjänsten eller produkten i brödtexterna kan man också få synlighet på detta.

Nedan ger vi er en checklista på saker ni bör tänka på när ni skriver texter till er sida. Notera att textinnehållet på en hemsida bör variera beroende på vilken bransch ni befinner er i, eller om ni säljer produkter eller tjänster. Detta för att göra det enkelt för besökaren och ge besökarna det dem förväntar sig att få läsa om.

Använd huvudrubrik (h1)

Använd er av huvudrubrik (h1) och försök att få med ert primära sökord i huvudrubriken. Gå in på alla era undersidor och kolla om detta är gjort. I vårt fall hade det räckt med Sushi-restaurang i Eslöv som huvudrubrik.

Använd ingress

Vi människor har på något sätt lärt oss att läsa ingresser noggrant. Faktum är att merparten bara kommer att läsa just ingressen, därför är det viktigt att ni har en sådan. Tänk också på att försöka få med era viktigaste sökord för just den undersidan i ingressen då Google läser en sida uppifrån och ner och kommer att leta efter era sökord i den texten.

Underrubriker är bra för att göra texten tydligare

Om ni använder underrubriker gör ni det enklare för besökaren att uppfatta vad stycket handlar om. Ingen vill läsa en hel text utan styckeindelning eller rubriker. Då tappar besökaren intresset och i värsta fall får han/hon ont i huvudet. Inte bra. Använd därför underrubriker och mellanrubriker. Det blir bättre då.

Punkt- & sifferlistor

Visst älskar vi listor?! Listor gör det enkelt för besökaren att förstå innehållet. Nu är vi ju en sushi-restaurang och därför kan det vara bra för oss att lista över det vi har att erbjuda. Sifferlistor kan vara väldigt bra att ha om man till exempel ska ranka något eller lägga upp en lista på åtgärder vid ett specifikt problem. Människor har en tendens att memorera punkt- & sifferlistor bättre än vanlig text.

Long tail-effekt

För att synas på sökningar som ”sushi Eslöv med avhämtning”, sushirestaurang i Eslöv onlinebeställning” eller ”sushi-restaurang Eslöv med hemkörning” måste vi nämna avhämtning, onlinebeställning och hemkörning i texterna på hemsidan. Att Google ser oss som en sushi-restaurang i Eslöv och rankar oss högt är så klart bra, men långt ifrån alla söker på det sättet. Därför måste vi se till så att vi dyker upp i alla sökningar som är sushirelaterade.

Checklista

  • Se över sidans titlar, finns sökorden med på ett bra sätt i era titlar?
  • Be flera personer läsa igenom er hemsidas textmaterial och fråga om de reagerar på något
  • Använd korta stycken med lättläst text. Gör det enkelt för besökarna att läsa.
  • Sprid ut sökorden i brödtexten.
  • Se till så att eventuella bilder har bildtexter så att Google vet vad bilden föreställer.
  • Prova dig fram!

Det var allt för denna gången. Har vi missat något, eller undrar ni över något i texten? Kontakta oss genom att klicka här.