Vad är Influencer Marketing?

Under de senaste åren har influencers och influencer marketing blivit allt mer vanligt, och fler och fler förstår att nu musklerna bakom ett influencerkonto och dess följare. Men vad är då Influencer marketing och hur fungerar det?

Influence Marketing - Vad är det?

Vi har pratat med Emma Einarsson – Social Media Manager hos oss på Innosearch!

Vad skulle du säga är den största fördelen med Influencer Marketing?

“ Det finns framförallt två stora fördelar som jag ser det. Den största skulle jag säga är att man når ut till en väldigt nischad målgrupp, beroende på vilken influencer man väljer att arbeta med. Detta ger i sin tur ett ökat intresse för ens tjänst eller produkt, speciellt om man vill öka sin varumärkeskännedom. Den andra stora fördelen skulle jag nog säga är förtroendet man får på köpet, i och med att infuencern har ett band med sina följare och att dessa känner att produkten är en rekommendation från personen de följer. Det är den nya tidens word to mouth!

Men hur funkar det då i praktiken? Allt handlar om strategi och vilken tjänst eller produkt du pusha ut extra mycket. Man kan även bygga upp sitt varumärke via influencers och genom detta bygga en stark varumärkeskännedom. Många influencers har ett nära och personligt samarbete med företag där dess kollaboration har blivit sammankopplade med varandra. I många fall associeras ett företag med just en influencer då synligheten i personens sociala kanaler blivit en succé!

Hitta en ny målgrupp hos en influencer 

Låt oss säga att ditt företag vill nå ut till en ny målgrupp, exempelvis kvinnor i åldrarna 16-35. Då gäller det att man hittar en influencer där följarna är i just denna målgrupp och har ett stort engagemang med personen som de följer. Det finns även många olika kanaler som influencers kan använda sig utav så som Instagram, Youtube, TikTok osv. Det är då extra viktigt att man vet vart ens målgrupp finns och vilken kanal dessa använder sig utav mest.

Vad säger du Emma om möjligheterna med att vidga sin målgrupp genom influencers?

“Möjligheterna är väldigt stora! Det finns idag många vägar och kanaler man kan välja när det kommer till marknadsföring, och när det kommer till att hitta en ny målgrupp eller utvidga sin befintliga är Sociala Medier en perfekt plattform. Med rätt strategi och content kan du sätta rätt ton på ditt visuella innehåll och skapa rätt känsla. Då influencern vet vilket innehåll som fungerar bäst på sina följare så får man den visuella känslan på köpet och i sin tur ett förtroende för produkten eller tjänsten.”

Influencer Marketing och SEO 

Med bättre synlighet i sociala medier medföljer ett intresse, då ditt företag, tjänst eller specifika produkt får synlighet och allt fler får upp ögonen för just detta. Därför är det extra viktigt att man som företag har en plan för just SEO:n och synligheten organiskt. Det är sällan ett köp sker direkt då första interaktionen inträffar, då man kan se i väldigt många fall att den potentiella kunden gärna undersöker först och letar information innan man bestämmer sig för att konvertera. Därför är det viktigt att man kan hitta det aktuella företaget med dess produkt/tjänst när man sen söker efter detta i sökmotorn.

Därför är det extra viktigt att man som företag förstår hela kundresan och beteendet hos besökarna, och att man i slutändan ser ett helhetsresultat i försäljning och engagemang. Synergier mellan olika kanaler är viktigt att se och att man har korrekt spårning uppsatt för just detta.

Förtroendeingivande marknadsföring 

En annan stor fördel när det kommer till Influencer Marketing är att det skapar ett förtroende. Studier visar att vi människor är mer benägna att köpa och använda en produkt eller tjänst genom att vi får dessa rekommenderade av någon som man känner. Så genom att använda sig utav en influencer som har en god kontakt med sina följare ger ett förtroende för just den produkten eller tjänsten du vill marknadsföra. Hur kan detta sammanfattas? Man brukar se Influencersamarbete på följande vis: Snabba resultat i försäljning, långsiktigt förtroende på sikt!

Detta ska du tänka på med Influencer Marketing: 

  • Avtal – Ta fram ett avtal där det framgår tydligt vad samarbetet innebär
  • Spårning – All spårning bör vara på plats innan samarbetet körs igång
  • Användning – Låt influencern göra sig bekant med produkten eller tjänsten i god tid
  • Kanal & Målgrupp – Identifiera rätt målgrupp och rätt kanal
  • Mål – Låt era mål och mätetal avgöra vilken influencer ni väljer och inte tvärtom
  • Kvalitet – Låt inte kvantitet styra, utan kvalité
  • Kreativitet – Låt influencers styra den kreativa processen då denna vet exakt vad dess följare vill ha och se
  • Tydlighet mot följarna – Se till att influencern är ärlig med att inlägget är sponsrat/i samarbete med just er

Är du intresserad av Influencer Marketing? 

Låt oss på InnoSearch hjälpa dig med just din Influencer Marketing! Vi hjälper våra kunder med att sätta upp strategi, mål och utvärdering av kampanjen. Kontakta oss så berättar vi mer!