Kundcase: SEO – thefatcow.se

SEO - kundcase - thefatcow.se
Effekten av vårt SEO-arbete för thefatcow.se.

Vårt uppdrag för Thefatcow.se var att genom en helhetsstrategi öka synlighet, trafik och sedermera försäljning i deras E-handel. Strategin innefattade arbete med Google Ads, Facebook Ads och SEO.

I vårt arbete med SEO, låg vårt och kundens fokus att främst öka synligheten på sökord och fraser som rörde deras viktigaste produkt; Wagyu – En av världens mest exklusiva köttsorter.

För att göra detta, behövde vi bryta ner produkten i olika sökordskombinationer. Främst för att initialt skapa synlighet på sökord som har lägre konkurrens på Google, men även för att mer nischade sökord ligger närmare konverteringar. Genom att arbeta med mindre konkurrensutsatta sökord först, kunde vi skapa synlighet genom dessa och få bekräftelse att strategin gav effekt. Därefter låg fokus mot vårt s k Main Keyword: Wagyu.

Vår contentstrategi

Första steget var att skapa, utveckla och förbättra content på en given landningssida. I det här fallet på kundens produktkategori. Content utvecklades i samspråk med kunden, då det både ur Googles och ur ett användarperspektiv är viktigt att expertisen skiner igenom i sidans content. Användaren ska känna tillit och att avsändaren vet vad de pratar om i texten – i kombination med ett bra produktutbud som är tilltalande för användaren.

Backlinks

Andra steget var att utveckla länkprofilen och öka antalet kvalitativa externa länkar (backlinks). I detta arbete, är det viktigt att hitta sidor som är relevant utefter de produkter som tillhandahålls. I det här fallet handlade det om exklusivt kött – därför ville vi synas genom artiklar eller blogginlägg på sidor som handlade om mat, matlagning, grillning och gärna med en twist mot exklusiv matlagning.

Även detta arbete gjordes i samarbete med kunden.

User intent

Den tredje och bidragande faktorn till att effekten av arbetet hade ett bra utfall, var att hela sidan speglade vad deras användare var ute efter – i Googles ögon. Google strävar efter att framhäva ett så relevant innehåll för användaren som möjligt. De vill framhäva sidor som de genom sin data ser är det mest relevanta, utefter det sökordet som används.

I detta fall stämde Thefatcows sida överens med användarens intentioner, vid sökning på just Wagyu.

Effekten av vårt SEO-arbete

Content, backlinks och User intent bidrog alla till att vi kunde se en relativt snabb utveckling på samtliga sökord vi tog fram, som innehöll Wagyu.

I toppbilden ser ni utvecklingen under perioden augusti-2020 till mars-2021.

Önskar ni vår hjälp med SEO? Fyll i formuläret för offertförfrågan här!