Case – GLINDER

Glinder är en E-handel som erbjuder mode för både män och kvinnor med inriktning retro, rockabilly och 50-tal. InnoSearchs och Glinders samarbete bygger på ett löpande arbete med Google Ads och Facebook Ads.

Pandemiåren 2020-2021, blev negativt kännbara för Glinder. När många E-handlare blomstrade, gick det trögare för Glinder. Anledningen var att deras målgrupp är de som har en en livsstil kring Rockabilly, Retro och 50-tal. En stor andel kunder handlar även kläder till fest och bröllop. Detta gjorde att i svallvågorna av restriktioner – kom de inställda bröllopen och bilträffarna.

Effekten av att samhället har öppnat upp sig igen, har därför inte låtit vänta på sig. Till skillnad från många andra E-handelsföretag som nu minskar i försäljning jämfört med 2020 och 2021 – har Glinder hittills ökat sin försäljning. De hävda restriktionerna, är dock bara en del av anledningen till att ökningen skett. En stor anledning är att Glinder känner och kan sin målgrupp och erbjuder produkter som de efterfrågar – samtidigt som man riktat sig mot rätt geografiska områden runtom i Sverige.

I arbetet med Google och Facebook Ads, har balansen mellan budget, tillväxt och lönsamheten (ROAS) varit avgörande för den ökade försäljningen. Genom att successivt öka fokus och budget på de delar som Faktiskt är lönsamma – har försäljningen accelererat på de produkter/kategorier som varit efterfrågade, samtidigt som vi bibehållit en bra ROI för Glinder.

Framgångsfaktorerna har varit:

  • Målgruppskännedom / Know how
  • Hävda restriktioner
  • Rätt fokus genom Google & Facebook Ads