Tre rubriker på Google Ads

Idag när vi öppnade upp våra kundkonton för att skriva nya annonser så möttes vi av en nyhet som det har börjat att talas om i olika forum. Google har återigen gjort en stor uppdatering kring utformningen av sina textannonser. Man går från att har två st rubrikrader med 30st tecken på varje rad till 3st rubrikrader med 30st tecken var.
Denna rubrikrad 3, eller headline 3 som den heter på engelska, kommer att agera som ett extra tillägg och enligt informationen som finns att tillgå just nu är det inte alltid säkert att den kommer att visas. På en mobil enhet kommer den att visas under rubrikrad 1 och 2 och i vissa fall ska tydligen den kunna ersättas med andra annonstillägg.

Exempel på annons med tre rubrikrader på mobil

Även beskrivningsrad 2

Det är inte bara en extra rubrikrad som Google bjuder på i denna uppdateringen. Det kommer även med ytterligare en beskrivningsrad som utökar antalet tecken med 90st tecken till utöver de redan befintliga 90st tecken som finns i dag. Beskrivningsraden (även kallat description) är till för att kunna presentera ert företag ytterligare och lägga till fler USP:ar m.m. Men även här går Google ut med att beskrivningsrad 2 inte alltid kommer att visas, utan även den kan ersättas med andra annonstillägg.

 

Exempel på annons på två beskrivningsrader på dator

Kommer mina gamla annonser försvinna?

Nej, Google ser inte ut att ha några planer alls på att ta bort och ersätta alla annonser med detta nya formatet. De begränsningar som finns är bl.a att alla skärmar inte kan stödja att visa upp till 300st tecken som man nu kan rymma i de nya annonsformaten. Så denna uppdateringen kommer inte att vara lika stor förändring som när man till slut tvingade över alla användare till Expanded textads.
Men jag tycker inte heller att man ska rusa iväg och uppdatera alla sina annonser. Även om Google har testat detta och sett en positiv utveckling och resultat när det gäller CTR så är det värt att testa det nya Google Ads-formatet parallellt med nuvarande annonsformat för att se om du får ett bättre resultat.
Svårigheten med de nya annonserna är att skriva en bra annonstext där headline 3 och description 2 inte alltid finns med.