Vad är framgång inom Google Ads?

Det är en ganska rak men ändå väldigt komplex fråga, vad är framgång och hur mäter man den?

Säg att ni är en lokal byggfirma. Ni har en begränsad budget att lägga på Google Ads, hur ska ni spendera den för att nå framgång?

Vi lägger höga bud och ser till att ni alltid ligger på position 1, det är framgång för att ni dominerar resultaten. Fast klicken blir också antagligen väldigt dyra så ni kommer kanske inte synas vid alla sökningar. Vi drar istället ner på buden. Ni syns nu hela tiden men ligger på en lägre position och får mer trafik. Är det en större framgång?

I många fall är framgång väldigt subjektivt, däremot är det enklare att mäta framgång vid e-handel.

Det senaste året har vi arbetat närmare våra E-handelskunder och lagt mycket större fokus på lönsamhet än vad som i många andra fall kan kallas framgång. 

Vi på InnoSearch är normalt sett ödmjuka, men idag kommer vi att slå oss för bröstet och skryta lite.

Om vi tittar på våra e-handlares resultat under juni och juli 2020 och jämför detta med föregående år så ser vi en fantastisk utveckling. Både i ordervärde, men också i lönsamhet.

Om vi slår ihop samtliga E-handelskunder, har vi ökat deras spend med totalt 25%. 

Det som främst sticker ut är deras ökning i försäljning – den har tillsammans ökat med hela 120%.

I Google Ads kan man titta på företagens ROAS (Return On Ad Spend), den har ökat med 72%.

Personligen gillar jag inte ROAS, den är lite abstrakt och är svår att relatera till. Jag föredrar att helt enkelt invertera värde och istället räkna med Cost of Sales – jag delar klickkostnaden med intäkterna. Säg att företaget köper klick för 1000 kr och säljer på dessa klick för 10000 kr, 1000/10000=0,1. Vi får  alltså en Cost of Sales på 10%. De får offra 10% av sitt ordervärde i kostnad för att få affären. Denna siffra är enklare att relatera till i förhållande till marginalen. Hur stor del av marginalen är Företaget beredda att offra för att få affären?

Det intressanta här är; Vad har hänt med de extra pengarna som företagen lagt på Google?

Om vi tittar på deras CoS på den ökade spenden i jämförelse med förra året – vad ger dessa för faktiskt resultat? Om vi räknar på samma sätt med CoS, dvs spenden de lagt extra, delat med ökningen i intäkter. Då har företagen en CoS på den ökade spenden på endast 4,5% (ROAS på 21,75). 

Vi har alltså ökat deras sammanlagda spend med 25 %, ökat deras försäljning med 120 % och samtidigt ökat marginalen på deras försäljning. 

Allt genom att med bra och genomtänkta mål, samt ett målinriktat arbete. Då går det att göra det vi gjort med våra e-handelskunder – att nå FRAMGÅNG.

Jonas Edin, Ads Manager på InnoSearch