Case – Tekungen

Tekungen är en E-handel som säljer te och tillbehör till detta. Samarbetet med InnoSearch påbörjades i slutet av 2019. Vi började att arbeta med Google Ads och Google Shopping. Genom tätt arbete och avstämningar, ökade försäljningen under Q1 och Q2-2020 så småningom – Tack vare ett djupgående arbete i Google Shopping, samt en Pandemi som tog fart. Vid det tillfället togs även beslutet att påbörja arbetet med SEO.

SEO-arbetet gick ut på att förädla och förbättra den synlighet som redan var bra.  Vi ville skapa kontroll över deras SEO och säkerställa att synligheten, trafiken och försäljningen fortsatte i samma takt som Google Ads.

Sommarens lågsäsong gick som förväntat mindre bra, men under Q3 och i takt med att Pandemin fortsatte – nådde vi försäljningsmålet per månad. Det resulterade i en total ökning i försäljning med över 200 %, jämfört med förra året.

Framgångsfaktorerna har varit:

  • Time and Place – Pandemins intåg
  • Högt Know how från Kunden
  • Tydligt försäljningsmål och väg dit