Kundcase: Tekungen.se

Det här är sagan om en av våra kunder som påbörjade sin resa för ca 1,5 år sedan. Ägaren till Tekungen ägnade sig åt webshopen på halvtid, men hade som mål att kunna försörja sig på det och driva det på heltid. Då krävdes en rejäl ökning av både försäljning och självklart att lönsamheten hängde med. Det krävdes en specifik omsättning per månad och lönsamhet, för att detta skulle bli möjligt. Vårt fokus blev tydligt; Vi ska hjälpa henne att uppfylla sin dröm!

Efter att ha tagit över arbetet med Google Ads och Google Shopping, där fokus låg på att bibehålla en specifik Cost of Sales och ROAS. Så länge vi kunde hålla den, hade vi mandat att öka budget och därmed försäljning. Genom tätt arbete och avstämningar, ökade försäljningen under Q1 så småningom. I det fallet togs även beslutet att börja arbeta med SEO.

För SEO:n, handlade det mest om att förädla och förbättra det som redan var bra. De hade redan en fantastisk synlighet – Här handlade det om att ta kontrollen över deras SEO och säkerställa att synligheten, trafiken och försäljningen hängde med i samma takt som Google Ads och Shopping.

Lågsäsongen kändes lång och trög igenom sommaren, även om försäljningen ökade jämfört med föregående år. Den stora skillnaden kom under Q3, där vi uppnådde det månatliga försäljningsmålet. Detta ledde till det stora målet: Vår kund kunde ägna sig till 100 % åt sin E-handel!

Såhär såg totalt trafik och försäljning ut under 2020, i jämförelse med föregående år:

Det här caset har nästan samtliga parametrar rätt, när det kommer till vad vi anser krävs för att lyckas med sin E-handel:

  1. Know how – Vår kund har länge arbetat med Te och kaffe – Hon kan branschen!
  2. Expertis – Vi vet hur vi ska få igång försäljningen via Google Ads och SEO.
  3. Time and place – Pandemins våg över Sverige, har lett till att fler vill handla te via nätet
  4. Tydligt mål – Både vi och kunden hade tydliga långsiktiga och kortsiktiga mål